Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Studio Treningu Personalnego M-fiT

POLITYKA PRYWATNOŚCI dotycząca usług M-fiT
Data wejścia w życie 25 maja 2018 r.
M-fiT Studio Treningu Personalnego oraz podmioty współpracujące rozumieją troskę Klienta o kwestie dotyczące prywatności. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do informacji osobistych zbieranych przez M-fiT za pośrednictwem usług świadczonych przez firmę i powiązanych z nią usług fizjoterapeutycznych oraz dietetycznych.
Usługi M-fiT pomagają klientowi w dbaniu o ogólną kondycję fizyczną i dobre samopoczucie.

Udostępnia klientowi zakres zmian analizy składu ciała oraz testów sprawności fizycznej czy postępów dietoterapii.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat korzystania z danych osobowych w związku z usługami M-fiT. Opisuje rodzaje informacji zbieranych przez M-fiT, sposób w jaki M-fiT może używać tych informacji, okres ich przechowywania, podmioty, którym może je udostępniać, możliwości wyboru dostępne Klientowi w zakresie używania oraz korzystania przez Klienta z przysługujących mu praw. Opisano tu także środki podejmowane w celu zabezpieczenia tych informacji oraz możliwe sposoby kontaktu z M-fiT w sprawach dotyczących prywatności.

Administratorem danych do celów przetwarzania danych osobowych jest M-fiT.
Informacje uzyskiwane przez M-fiT:
Za pośrednictwem usług Studia – M-fiT uzyskuje następuje informacje o kliencie w sposób bezpośredniej rozmowy z klientem oraz wypełnieniu ankiety dotyczącej aktualnego podstawowego stanu zdrowia oraz analizy składu ciała.

Rodzaje informacji uzyskanych przez wywiad:
A) dane dotyczące stanu zdrowia – wiek, płeć, wzrost, waga, podstawowa aktywność, używki, urazy zdrowotne, choroby mające wpływ na trening, zażywane leki, mające wpływ na trening, przebyte operacje i blizny mające wpływ na trening, wady wzroku;
B) dane dotyczące analizy składu ciała zawiera takie informacje jak: masa ciała, masa tkanki mięśniowej i tłuszczowej, VISC, PPM, CPM, {3087c1b5ba4d07c6d1c7fc06fb6f81a9d9dc42a9a033455d2282379a770aa22b} wody w organizmie, wiek metaboliczny;
C) poziom aktywności fizycznej, test sprawności fizycznej, przebyte programy treningowe,
aktualne cele treningowe i założenia związane z masą ciała;
D) nawyki żywieniowe i stosowane diety.

Tego rodzaju informacje mogą świadczyć o stanie zdrowia Klienta , w związku z czym mogą zawierać dane wrażliwe.

Jak M-fiT korzysta z uzyskanych informacji:
M-fiT korzysta z informacji zebranych w ramach usług do:
– realizacji usług, w tym odpowiadania na prośby, pytania i instrukcje klienta
– identyfikacji klienta do skorzystania z określonych usługami
– zapewnienia lepszej i bardziej spersonalizowanej obsługi klienta w ramach usługami
– świadczenia zoptymalizowanej obsługi w połączeniu z kompatybilnymi usługami M-fiT
– odpowiadania na prośby i zapytania
– prowadzenia badania i poprawy działalności M-fiT( w tym opracowywania nowych produktów,
poprawy i udoskonalania istniejących produktów i usług, zarządzania komunikacją, analizy
produktów,
– identyfikowania przypadków, zapobiegania przypadkom i ochrony przed przypadkami oszustw,
innych przestępstw i roszczeń i innego rodzaju odpowiedzialności,
– przestrzegania przepisów prawa właściwego, norm branżowych oraz regulaminu M-fiT, w tym
niniejszej Polityki Prywatności dotyczącej usług M-fiT
Udostępnianie informacji:
M-fiT nie ujawnia informacji osobistych Klienta uzyskiwanych w ramach usług. Dostęp do danych osobowych oraz możliwość ich przetwarzania ma ograniczona liczba osób należących do zespołu M-fiT w związku z ich zakresem obowiązków lub zobowiązaniami umownymi. Ponadto ograniczony do informacji klienta ma też w razie potrzeby ograniczona członków innych odpowiednich zespołów, w tym w szczególności zespołów właściwych do obsługi prawnej i obsługi klienta.

Przechowywanie danych osobowych:
M-fiT podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia, że informacje o kliencie są
przechowywane wyłącznie:
– co najmniej przez okres, w którym te informacje są używane w celu udostępniania usługi
klientowi;
– zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami umowy lub zobowiązaniami prawnymi M-fiT;
– wyłącznie przez czas wymagany w celu, w jakim takie informacje zostały zebrane lub
przetwarzane , lub też dłużej, jeśli wymagają tego postanowienia umowy lub przepisy prawa

właściwego.
Decyzje Klienta:
M-fiT daje klientowi możliwość podejmowania określonych decyzji w związku z uzyskanymi od
niego informacjami osobistymi. Aby zaktualizować własne preferencje, ograniczyć kontakt ze
strony M-fiT lub przesłać określoną prośbę, należy skontaktować się z M-fiT w sposób określony w
punkcie „Kontakt z M-fiT” niniejszej Polityki prywatności.
Aby dokonać ewentualnego wyboru w związku z korzystaniem z usług M-fiT należy zaznaczyć odpowiednie rubryki w formularzu – własne preferencje co do udostępniania określonych informacji firmie M-fiT , otrzymywania określonych informacji marketingowych i komunikatów o produktach, usługach promocjach od usług M-fiT oraz usuwania zgód.
Prawa Klienta:
Klient może zażądać przekazania mu specyfikacji informacji zbieranych o nim przez M-fiT oraz skorygowania nieścisłości w tych informacjach, sprzeciwić się przetwarzaniu informacji klienta, zażądać ograniczenia tego przetwarzania, a także zażądać dostępu do swoich informacji, ich usunięcia lub przeniesienia. Na mocy przepisów prawa przyjętych w niektórych jurysdykcjach M-fiT może odrzucić żądania, które są nieracjonalnie powtarzalne, wymagają nieproporcjonalnyc wysiłków technicznych, narażają prywatność innych osób, są rażąco niepraktyczne lub w przypadku których inne przepisy prawa nie wymagają zapewnienia dostępu. Aby złożyć wniosek o dostęp do swoich informacji, należy skontaktować się z M-fiT przez złożenie wniosku lub kontakt albo e-mail.

Ochrona informacji osobistych przez M-fiT
Aby ochronić uzyskane w ramach usług informacje osobiste przez przypadkowym, nielegalnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utraceniem, modyfikowaniem, dostępem, ujawnieniem, użyciem lub ingerowaniem w nie, M-fiT stosuje także odpowiednie procedury mające na celu zapewnienie, że takie dane są rzetelne pod kątem ich przeznaczenia prawdziwe kompletne i aktualne.
Aktualizacje do niniejszej Polityki prywatności:
Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w praktykach M-fiT w zakresie informacji osobistych w odniesieniu do usług lub zmiany w przepisach prawa właściwego. W celu powiadomienia klienta z wyprzedzeniem o istotnych zmianach w niniejszej Polityce prywatności M-fiT będzie zamieszczać odpowiedni komunikat na stronie internetoweju www.m-fit.com.pl oraz/lub na portalu społecznościowym facebook. W jego górnej części zawarta będzie informacja o dacie ostatniej aktualizacji.
Kontakt z M- fiT:
Ewentualne bardziej szczegółowe pytania należy kierować do M-fiT na adres:
Marta Jusiak-Tomaszewska M-fiT Studio Treningu Personalnego, ul. Marii Konopnickiej 2 a,
Rawicz 63-900, kom 784-601-009.

M-fiT – Trener personalny, dieta, masaż